Środa
30 wrzesień 2020


Imieniny:

Geraldy, Honoriusza, Wery
Środa

18°
Czwartek

18° 10°
Piątek

18°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
XIII Sesja Rady Miasta Grajewo
2019-11-23 20:43:03

Uprzejmie informuję, że dnia 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XIII Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych miasta za trzy kwartały 2019 r.
5. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2019 r.
6. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym informacja
z działalności Grajewskiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”.
7. Formy promocji miasta w 2019 r. oraz zamierzenia innowacyjne w tym zakresie.
8. Sport w mieście:
a) sprawozdanie z działalności MOSiR z wyeksponowaniem problematyki Pływalni Miejskiej (kadra, zajęcia, koszty);
b) działalność klubów sportowych w mieście;
c) podsumowanie osiągnięć sportowych miasta na szczeblu województwa, makroregionu, kraju;
d) możliwości polepszenia i rozbudowania bazy sportowej w latach 2019 – 2020.
9. Informacja na temat realizacji zadania – utrzymanie zieleni na terenie miasta w 2019 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności;
b) przyjęcia do prowadzenia przez miasto Grajewo zadań publicznych z zakresu oświaty
i wychowania powierzonych przez powiat grajewski;
c) przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 r.;
d) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Grajewo;
e) wzoru wniosku o dodatek energetyczny;
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;
g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
13. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miasta Grajewo.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie XIII Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011