Sobota
22 luty 2020


Imieniny:

Małgorzaty, Marty, Nikifora
Sobota

Niedziela

Poniedziałek

Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
X Sesja Rady Miasta Grajewo
2019-08-21 17:07:34

Uprzejmie informuję, że dnia 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się X Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad X Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku w mieście.
5. Informacja na temat stanu zieleni miejskiej w mieście Grajewo za I półrocze 2019 r.
6. Informacja na temat funkcjonowania i wykorzystania boisk sportowych w mieście Grajewo
w 2018 r.
7. Informacja o kosztach i przebiegu imprezy „Dni Grajewa 2019”.
8. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Grajewo z wykonania Uchwały nr VII/68/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi wniesionej na działania Dyrektora Grajewskiego Centrum Kultury;
b) przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grajewie na kadencję 2020-2023;
c) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
d) utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie „Pomocna dłoń”;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;
f) zajęcia stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-16 na odcinku Ełk – Knyszyn;
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;
h) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
13. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miasta Grajewo.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie X Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011